Общи условия за ползване

Добре дошли в нашия уебсайт ( www.bodygold.bg ). Тези „Общи условия за ползване“ регламентират достъпа до  www.bodygold.bg и използването му. Достъпът до сайта и използването му, както и закупуването на продукти на www.bodygold.bg се основават на предположението, че тези „Общи условия за ползване“ са били прочетени, разбрани и приети от вас.

Този сайт се управлява и поддържа от ЛАВЕРЕ ЕООД, със седалище в България, гр.София, п.к.1738, ЕИК 202921425, данъчен номер и номер по ДДС BG202921425.

За всякаква допълнителна информация, моля свържете се с нас на www.bodygold.bg или на еmail адреса ни info@bodygold.bg 

За връщане на продукт закупен от www.bodygold.bg - Можете  да върнете стоката до 14 календарни дни от датата на получаване без посочване на причина. Условие за връщане е стоката да не е използвана, пакетът да не е повреден (неотворен) и да е в същото състояние, в което е бил доставен. За връщане ще трябва и документ за плащане на стоката. След приемане на връщането парите ще бъдат върнати чрез същия платежен метод, по който са били получени. За допълнителни въпроси по процеса, пишете на info@bodygold.bg

www.bodygold.bg може да измени или да актуализира всички или част от тези „Общи условия за ползване“. В такъв случай актуалната информация ще бъде публикувана в тази секция. Новите „Общи условия за ползване“ следва да бъдат ефективни, считано от датата на публикуването им на www.bodygold.bg 

Ако не сте съгласни с всички или част от „Общи условия за ползване“ на www.bodygold.bg, моля не използвайте нашия сайт.

Достъпът до www.bodygold.bg  и използването му, включително показване на уеб страници, комуникация с www.bodygold.bg и свързаните с уеб сайтове и социални медийни ресурси, извършване на покупки на интернет страницата, се извършват от нашите потребители изцяло за лични цели, които следва по никакъв начин да не се свързват към какватo и да е търговска, стопанска или професионална дейност.

www.bodygold.bg не се счита за отговорен за каквато и да е употреба на сайта и съдържанието му, от който и да е от неговите потребители, която не е в съответствие със законите и законовите разпоредби.
По-конкретно, може да бъдете подведен под отговорност за предоставяне на неверна, фалшива информация или данни засягащи трети лица (в случай, че третата страна не е дала съгласието си), както и за всяко неправилно използване на такива данни или информация.

1. Политика на поверителност

Препоръчваме ви да прочетете Политика на поверителност, която се прилага и в случай, че потребителите достъпват www.bodygold.bg и без да правят покупки. Политиката на поверителност ще ви помогне да разберете как и за какви цели www.bodygold.bg събира и използва личните ви данни.

2. Права на интелектуална собственост

Съдържанието на www.bodygold.bg , включително, но не само, произведения, снимки, картинки, диалози, музика, звуци, видеоклипове, документи, рисунки, фигури, лого и всякакви други материали, публикувани в www.bodygold.bg  във всякакъв формат, включително менюта, уеб страници, графики, цветове, схеми, инструменти, шрифтове, дизайн на уеб сайта, диаграми, планове, методи, процеси, функции и софтуер, които са част от www.bodygold.bg, са защитени с авторско право и от всяко друго право на интелектуална собственост на www.bodygold.bg и на съответните носители на права. Възпроизвеждането, изцяло или частично, независимо под каква форма, на www.bodygold.bg и на неговото съдържание не е разрешено без писменото съгласие на www.bodygold.bg.

www.bodygold.bg има изключителното право да разрешават или забраняват всяко възпроизвеждане (независимо дали пряко или непряко, временно или постоянно, или по всяка друга причина или каквато и да е форма, изцяло или частично) на www.bodygold.bg и неговото съдържание.
Що се отнася до използването на www.bodygold.bg , разрешено ви е само да ползвате уеб сайта и съдържанието му.
Нямате право да възпроизвеждате по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, изцяло и частично, www.bodygold.bg и неговото съдържание. Всяко възпроизвеждане, трябва да бъде разрешено от www.bodygold.bg. Такива копия се извършват за законни цели и в съответствие с авторските и другите права на интелектуална собственост на www.bodygold.bg и на авторите на произведенията, публикувани на сайта.
Авторите на произведения, публикувани в www.bodygold.bg, имат право по всяко време да претендират за авторството на техните творби и да се противопоставят на всякакво изкривяване или друга модификация на техния труд, включително каквито и да е промени на произведенията им, които могат да се отразят неблагоприятно на честта и репутацията на съответните авторите.

Вие се задължавате да се съобразявате с авторските права на авторите, които са избрали да публикуват работата си на www.bodygold.bg  или са сътрудничили с www.bodygold.bg в създаването на нови изразителни и художествени произведения, които са предназначени за публикуване, не само на сайта, или които са неразделна част от сайта.
Във всеки случай, не са разрешени за използване по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма, съдържанието на сайта или всяко отделно произведение, защитено с авторски права или всяко друго право на интелектуална собственост.

3. Търговски марки и имена на домейн

ЛАВЕРЕ ЕООД е изключителен собственик на логата и регистрирана търговска марка „BODY GOLD“ и на всеки друг признак, който включва думата „BODY GOLD “ и име на домейн www.bodygold.bg 

 ЛАВЕРЕ ЕООД има правото на изключително ползване на собствените търговски марки.

Не е разрешено, без съгласието на ЛАВЕРЕ ЕООД, да се използват тези търговски марки за други продукти или услуги.

4. Връзки към други сайтове

 www.bodygold.bg съдържа връзки към други сайтове, които по никакъв начин не са свързани с  www.bodygold.bg.
 www.bodygold.bg не контролира тези уеб сайтове или тяхното съдържание. www.bodygold.bg не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и/или за правилата, приети от тях по отношение на, но не само, личните ви данни, когато посещавате тези сайтове.
Моля, когато достигнете до тези сайтове чрез връзките, предоставени на www.bodygold.bg , внимателно прочетете правилата и условията им за употреба, както и правилата им за поверителност. Нашите Общи условия за ползване и Политика на поверителност не се прилагат към сайтовете на трети лица.

5. Условия за ползване на съдържание

 www.bodygold.bg полага усилия, за да предотврати публикуването на своята интернет страница на съдържание, което може да се счита, че нарушава граждански убеждения или човешки права и достойнства във всичките му форми и прояви. www.bodygold.bg , обаче, не гарантира, че съдържанието на сайта е подходящо или законно за всяка аудитория или е законно във всички страни.

В случай, че такова съдържание се счита за незаконно в някоя от тези страни, моля не влизайте на нашия сайт. Ако въпреки това решите да го ползвате, ние ви информираме, че използване на услугите, предоставяни от www.bodygold.bg е изцяло ваша лична отговорност.

www.bodygold.bg приема също така мерки, за да гарантира, че съдържанието на www.bodygold.bg  е коректно и не съдържа невярна или неактуална информация. Въпреки това, www.bodygold.bg не може да носи отговорност за точността и цялостта на съдържанието, публикувано на своята интернет страница.

www.bodygold.bg не може да гарантира, че сайта ще работи непрекъснато, без никакви прекъсвания и грешки поради връзката с Интернет. В случай на проблем при използването на нашия сайт, моля свържете се с нас. Представител на www.bodygold.bg ще бъде на ваше разположение, за да съдейства и да помогне да се възстанови достъпа ви до сайта, доколкото това е възможно.

www.bodygold.bg приема адекватни технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на услугите на www.bodygold.bg с цел предотвратяване на неразрешено използване или достъп до данни, както и за предотвратяване на рисковете от разпространение, унищожаване и загуба на данни и конфиденциална информация по отношение на потребителите на www.bodygold.bg , както и за да се избегне непозволен или незаконен достъп до такива данни и информация.

6. Приложимо законодателство

Тези "Общи условия за ползване" се определят от  българското законодателство.